FANDOM


Pan Grzyb Edytuj

Pan Grzyb jest postacią którą możemy znaleźć w wielu w miejscach po tym jak gracz dokonał postępu w

Mister Mushroom

rozgrywce. Jego "paplanie" można usłyszeć podobnie jak nucenie Cornifera. Pomaga nam ono go zlokalizować.

Znalezienie go w jego 7 lokacjach odblokowuje nam osiągnięcie "Passing of the Age" i dodaje zakończenie w którym Pan Grzyb wylatuje w powietrze.

Aby zrozumieć co mówi Grzyb musimy założyć urok "Spore Schroom". Jeżeli tego nie zrobimy w jego okienku tekstowym zobaczymy tylko niezrozumiałą paplaninę.

Łamigłówka Edytuj

Łamigłówkę możemy znaleźć w dolnym prawym rogu Kingdom's Edge. Gdy gracz przeczyta go mając na sobie urok "Spore Schroom" dostaje łamigłówkę, która zawiera podpowiedzi do następnych lokacji Pana Grzyba

 • "We speak the path of the Master Herald, he who would signal an Age's end."
 • "Spawn of self, their minds unite, Aside the source of acid blight,"
 • "Aglow in darkest, winding depths, Winds all howl above fossilstone steps,"
 • "Monarchflys in air set still, To Root's domain and snail once shrill,"
 • "Path of Wyrm, at new lands entered, There journeys end. The kingdom ventured."

Lokacje Edytuj

Pokonanie 3 marzycieli sprawi, że Pan Grzyb pojawi się na mapie. Można go odnaleźć w 7 lokacjach (w kolejności jakiej układają się łamigłówki)

 1. Fungal Wastes
 2. Kingdom's Edge
 3. Deepnest
 4. Howling Cliffs
 5. Ancient Basin
 6. Fog Canyon
 7. King's Pass