Hollow Knight community
Advertisement
Hollow Knight community

Талисманите (ориг. Charms) са специални и изключително важни в играта. Те дават различни бонуси или способности на играча. За да се използват са необходими ночове и могат да бъдат екипирани само когато играча седи на пейка. В играта общо има 45 талисмана, но играчът може да притежава само 40. Това се дължи на факта, че някой талисмани могат да бъдат разменени с други.

Charms prompt.png

Ночове[]

Notch.png

Ночовете са нужни за използването на талисмани. Зависейки от талисмана, броят на необходимите ночове е различен. Рицарят (Играчът) започва играта с 3 ноча. Играчът може да вземе още 8.

Списък с местоположения и инструкции за седемте ноча в играта.

Къде да се намери: Как да се вземе:
1. Продава се от Салубра в Забравените Пътища за 120 Гео. Играчът трябва да има 5 Талисмана, за да го купи.
2. Продава се от Салубра в Забравените Пътища за 500 Гео. Играчът трябва да има 10 Талисмана, за да го купи.
3. Продава се от Салубра в Забравените Пътища за 900 Гео. Играчът трябва да има 18 Талисмана, за да го купи.
4. Продава се от Салубра в Забравените Пътища за 1400 Гео. Играчът трябва да има 25 Талисмана, за да го купи.
5.Намира се в североизточната част на Замъгления Каньон. Нужна е или Сълзата нa Изма, или Сенчестта Мантия.
6. Намира се в Гъбените Отпадъци. Нужно е играчът да убие двама Гъбени Гиганта.
7. Награда в Колизеумa на Глупците. Нужно е играчът да завърши Пътя на Воините.
8. Намира се в Дъртмауф Играчът трябва да победи Гримм.
Hr.png

Надталисманен (ориг. Overcharmed)

Ако играчът се опита да използва талисман, който изисква повече ночове, отколкото притежава играчът, рицарят ще го вземе само след селектиране на талисмана 5 пъти, но тогава играчът става Надталисманен (ориг. Overcharmed). Докато той е в това състояние, той ще губи двойно повече живот от противници. За да може да се освободи от този ефект, рицарят просто трябва да махне талисмана, който e превишил ночовия лимит.

Само един талисман в повече може а бъде взет след превишаване на лимита. по тази причина, ако играчът желае да бъде надталисманен, ще бъде по-полезно за него да вземе талисман, чиято ночова необходимост е голяма, защото ночовоте нужни за талисмана, който превишава лимита, не са от значение.

Например, ако играча вече няма свободни ночове и има два талисмана с ночова стойност 2 и 3, няма да има значение кое от двете ще вземе, понеже и двата ще го направят надталисманен, защото надвишават лимита.


Талисмани[]

Талисман Име & Ефект Ночове Нужни
Wayward Compass.png
Всевиждащ Компас (ориг. Wayward Compass)

Шепне локацията на носителя, когато отвори карта.

Notch1-1.png
Gathering Swarm.png
Събиращ Рояк (ориг. Gathering Swarm)

Носителят е преследван от рояк, който събира изпуснато Гео.

Notch1-1.png
Stalwart Shell.png
Здрава Черупка (ориг. Stalwart Shell)

След като носителят е ударен, те не могат да бъдат атакувани за по-дълго време.

Notch2.png
Soul Catcher.png
Душосъбирач (ориг. Soul Catcher)

Увеличава стойността на ДУША, която се получава след удряне на враг с меч.

Notch2.png
Shaman Stone.png
Шамански Камък (ориг. Shaman Stone)

Увеличава силата на Заклинания, правейки повече щета на враговете.

Notch3.png
Soul Eater.png
Поглъщач на Души (ориг. Soul Eater)

Значително увеличава стойността ДУША, която носителят получава.

Notch4.png
Dashmaster.png
Бързобегач (ориг. Dash Master)

Носителят може да пребягва по-често и надолу.

Notch2.png
Thorns of Agony.png
Тръни на Агонията (ориг. Thorns of Agony)

При загуба на живот се появяват тръни, атакуващи около носителя.

Notch1-1.png
Fury of the Fallen.png
Яростта на Победените (ориг. Fury of the Fallen)

Като се доближи до смърт, носителят става по-силен.

Notch2.png
Fragile Heart.png
Крехко Сърце (ориг. Fragile Heart)

Увеличава живота на носителя.

Талисманът е крехък и ще се счупи, ако носителят умре.

Notch2.png
Unbreakable Heart.png
Недосегаемо Сърце (ориг. Unbreakable Heart)

Увеличава живота на носителя.

Талисманът не може да бъде счупен.

Notch2.png
Fragile Greed.png
Крехка Алчност (ориг. Fragile Greed)

Носителят получава повече Гео, като убие враг.

Талисманът е крехък и ще се счупи, ако носителят умре.

Notch2.png
Unbreakable Greed.png
Недосегаема Алчност (ориг. Unbreakable Greed)

Носителят получава повече Гео, като убие враг.

Талисманът не може да бъде счупен.

Notch2.png
Fragile Strength.png
Крехка Сила (ориг. Fragile Strength)

Увеличава силата на меча на носителя.

Талисманът е крехък и ще се счупи, ако носителят умре.

Notch3.png
Unbreakable Strength.png
Недосегаема Сила (ориг. Unbreakable Strength)

Увеличава силата на меча на носителя.

Талисманът не може да бъде счупен.

Notch3.png
Spell Twister.png
Душевно Заклинание (ориг. Spell Twister)

Намалява стойността на ДУША, нужна за Заклинания.

Notch2.png
Steady Body.png
Непоклатимо Тяло (ориг. Steady Body)

Носителят не се отдръпва назад, ката атакува с меч.

Notch1-1.png
Heavy Blow.png
Тежък Удар (ориг. Heavy Blow)

Увеличава тежестта на меча, бутайки врагове ударени с него назад.

Notch2.png
Quick Slash.png
Мигновен Прорез (ориг. Quick Slash)

Позволява по-бързото атакуване с меч.

Notch3.png
Longnail.png
Дълъг Меч (ориг. Longnail)

Увеличава дължината на меча.

Notch2.png
Mark of Pride.png
Белег на Гордостта (ориг. Mark of Pride)

Значително увеличава дължината на меча.

Notch3.png
Baldur Shell.png
Балдурова Черупка (ориг. Baldur Shell)

Докато носителят си възвръща живот, черупка се образува около него.

Notch2.png
Flukenest.png
Насекомово Гнездо (ориг. Flukenest)

Превръща заклинанието - Отмъстителен Дух в армада от насекоми.

Notch2.png
Defender's Crest.png
Герб на Защитника (ориг. Defender's Crest)

Носителят получава героична миризма.

Notch1-1.png
Glowing Womb.png
Сияещета Утроба (ориг. Glowing Womb)

Използва ДУША, за да създава малки насекоми.

Notch2.png
Quick Focus.png
Мигновен Фокус (ориг. Quick Focus)

Позволява бързото възвръщане на живот.

Notch3.png
Deep Focus.png
Съсредоточен Фокус (ориг. Deep Focus)

Носителят ще възвръща живота си по-бавно, но за двойна стойност.

Notch4.png
Lifeblood Heart.png
Живокръвно Сърце (ориг. Lifeblood Heart)

След като седне на пейка, носителят получава маски от живокръв, които го защитават от врагове.

Notch2.png
Lifeblood Core.png
Живокръвно Ядро (ориг. Lifeblood Core)

След като седне на пейка, носителят получава много маски от живокръв, които го защитават от врагове.

Notch3.png
Joni's Blessing.png
Благословията на Джони (ориг. Joni's Blessing)

Защитата на носителят ще бъде значително увеличена, но няма да мoгат да си възвръщат живот.

Notch4.png
Grubsong.png
Ларвова Песен (ориг. Grubsong)

Носителят получава ДУША, когато е ударен.

Notch1-1.png
Grubberfly's Elegy.png
Ларвова Елегия (ориг. Grubberfly's Elegy)

Благословява меча на носителя. Когато е на пълен живот, той ще може да атакува с енергийни лъчи.

Notch3.png
Hiveblood.png
Пчелна Кръв (ориг. Hiveblood)

Постепенно възвръща живота на носителя.

Notch4.png
Spore Shroom.png
Спорова Гъба (ориг. Spore Shroom)

При възвръщане на живот, около носителя се образуват отровни газове.

Notch1-1.png
Sharp Shadow.png
Остра Сянка (ориг. Sharp Shadow)

Когато носителят използва Сенчестто Пробягване, ще може да нарани врагове, които се докоснат до него.

Notch2.png
Shape of Unn.png
Формата на Унн (ориг. Shape of Unn)

При възвръщане на живот, носителят променя формата си, позволявайки му да се движи докато фокусира ДУША.

Notch2.png
Nailmaster's Glory.png
Славата на Оръженосеца (ориг. Nailmaster's Glory)

Носителят може да използва Мечовите си Умения по-бързо.

Notch1-1.png
Dream Wielder.png
Владетел на Сънища (ориг. Dream Wielder)

Позволява на носителят да използва Меча на Сънищата по-бързо и да получава повече ДУША, когато удари враг.

Notch1-1.png
Kingsoul.png
Кралска Душа (ориг. Kingsoul)

Свещен талисман символизиращ хармонията между висшите създания. Носителят малко по малко ще абсорбира безкрайната ДУША в талисмана. Отваря Месторождението.

Notch5.png
Void Heart.png
Кухо Сърце (ориг. Void Heart)

Скритата празнина, сега освободена. Убединява се с волята на носителя и става част от него. Този талисман не може да бъде свален.


Dreamshield.png
(ориг. Dreamshield)

Създава щит, който следва носителя и го предпазва.

Notch3.png
Weaversong.png
(ориг. Weaversong)

Призовава създания за самотния носител, който те предпазват.

Notch2.png
Sprintmaster.png
(ориг. Sprintmaster)

Увеличава скоростта на носителя, позволявайки му в тежки ситуации.

Notch1-1.png
Grimmchild.png
(ориг. Grimmchild)

Носен от тези, които са участвали в ритуала на Гримм. Носителят трябва да намери огньовете на другите, те ще бъдат маркирани на картата му.

Notch2.png
Carefree Melody.png
(ориг. Carefree Melody)

Пее песен, която защитава носителя от атаки.

Notch3.png
Advertisement