Hollow Knight community
Advertisement

Талисманите (ориг. Charms) са специални и изключително важни в играта. Те дават различни бонуси или способности на играча. За да се използват са необходими ночове и могат да бъдат екипирани само когато играча седи на пейка. В играта общо има 45 талисмана, но играчът може да притежава само 40. Това се дължи на факта, че някой талисмани могат да бъдат разменени с други.

Charms prompt

Ночове[]

Notch

Ночовете са нужни за използването на талисмани. Зависейки от талисмана, броят на необходимите ночове е различен. Рицарят (Играчът) започва играта с 3 ноча. Играчът може да вземе още 8.

Списък с местоположения и инструкции за седемте ноча в играта.

Къде да се намери: Как да се вземе:
1. Продава се от Салубра в Забравените Пътища за 120 Гео. Играчът трябва да има 5 Талисмана, за да го купи.
2. Продава се от Салубра в Забравените Пътища за 500 Гео. Играчът трябва да има 10 Талисмана, за да го купи.
3. Продава се от Салубра в Забравените Пътища за 900 Гео. Играчът трябва да има 18 Талисмана, за да го купи.
4. Продава се от Салубра в Забравените Пътища за 1400 Гео. Играчът трябва да има 25 Талисмана, за да го купи.
5.Намира се в североизточната част на Замъгления Каньон. Нужна е или Сълзата нa Изма, или Сенчестта Мантия.
6. Намира се в Гъбените Отпадъци. Нужно е играчът да убие двама Гъбени Гиганта.
7. Награда в Колизеумa на Глупците. Нужно е играчът да завърши Пътя на Воините.
8. Намира се в Дъртмауф Играчът трябва да победи Гримм.
Hr

Надталисманен (ориг. Overcharmed)

Ако играчът се опита да използва талисман, който изисква повече ночове, отколкото притежава играчът, рицарят ще го вземе само след селектиране на талисмана 5 пъти, но тогава играчът става Надталисманен (ориг. Overcharmed). Докато той е в това състояние, той ще губи двойно повече живот от противници. За да може да се освободи от този ефект, рицарят просто трябва да махне талисмана, който e превишил ночовия лимит.

Само един талисман в повече може а бъде взет след превишаване на лимита. по тази причина, ако играчът желае да бъде надталисманен, ще бъде по-полезно за него да вземе талисман, чиято ночова необходимост е голяма, защото ночовоте нужни за талисмана, който превишава лимита, не са от значение.

Например, ако играча вече няма свободни ночове и има два талисмана с ночова стойност 2 и 3, няма да има значение кое от двете ще вземе, понеже и двата ще го направят надталисманен, защото надвишават лимита.


Талисмани[]

Талисман Име & Ефект Ночове Нужни
Wayward Compass
Всевиждащ Компас (ориг. Wayward Compass)

Шепне локацията на носителя, когато отвори карта.

Notch1-1
Gathering Swarm
Събиращ Рояк (ориг. Gathering Swarm)

Носителят е преследван от рояк, който събира изпуснато Гео.

Notch1-1
Stalwart Shell
Здрава Черупка (ориг. Stalwart Shell)

След като носителят е ударен, те не могат да бъдат атакувани за по-дълго време.

Notch2
Soul Catcher
Душосъбирач (ориг. Soul Catcher)

Увеличава стойността на ДУША, която се получава след удряне на враг с меч.

Notch2
Shaman Stone
Шамански Камък (ориг. Shaman Stone)

Увеличава силата на Заклинания, правейки повече щета на враговете.

Notch3
Soul Eater
Поглъщач на Души (ориг. Soul Eater)

Значително увеличава стойността ДУША, която носителят получава.

Notch4
Dashmaster
Бързобегач (ориг. Dash Master)

Носителят може да пребягва по-често и надолу.

Notch2
Thorns of Agony
Тръни на Агонията (ориг. Thorns of Agony)

При загуба на живот се появяват тръни, атакуващи около носителя.

Notch1-1
Fury of the Fallen
Яростта на Победените (ориг. Fury of the Fallen)

Като се доближи до смърт, носителят става по-силен.

Notch2
Fragile Heart
Крехко Сърце (ориг. Fragile Heart)

Увеличава живота на носителя.

Талисманът е крехък и ще се счупи, ако носителят умре.

Notch2
Unbreakable Heart
Недосегаемо Сърце (ориг. Unbreakable Heart)

Увеличава живота на носителя.

Талисманът не може да бъде счупен.

Notch2
Fragile Greed
Крехка Алчност (ориг. Fragile Greed)

Носителят получава повече Гео, като убие враг.

Талисманът е крехък и ще се счупи, ако носителят умре.

Notch2
Unbreakable Greed
Недосегаема Алчност (ориг. Unbreakable Greed)

Носителят получава повече Гео, като убие враг.

Талисманът не може да бъде счупен.

Notch2
Fragile Strength
Крехка Сила (ориг. Fragile Strength)

Увеличава силата на меча на носителя.

Талисманът е крехък и ще се счупи, ако носителят умре.

Notch3
Unbreakable Strength
Недосегаема Сила (ориг. Unbreakable Strength)

Увеличава силата на меча на носителя.

Талисманът не може да бъде счупен.

Notch3
Spell Twister
Душевно Заклинание (ориг. Spell Twister)

Намалява стойността на ДУША, нужна за Заклинания.

Notch2
Steady Body
Непоклатимо Тяло (ориг. Steady Body)

Носителят не се отдръпва назад, ката атакува с меч.

Notch1-1
Heavy Blow
Тежък Удар (ориг. Heavy Blow)

Увеличава тежестта на меча, бутайки врагове ударени с него назад.

Notch2
Quick Slash
Мигновен Прорез (ориг. Quick Slash)

Позволява по-бързото атакуване с меч.

Notch3
Longnail
Дълъг Меч (ориг. Longnail)

Увеличава дължината на меча.

Notch2
Mark of Pride
Белег на Гордостта (ориг. Mark of Pride)

Значително увеличава дължината на меча.

Notch3
Baldur Shell
Балдурова Черупка (ориг. Baldur Shell)

Докато носителят си възвръща живот, черупка се образува около него.

Notch2
Flukenest
Насекомово Гнездо (ориг. Flukenest)

Превръща заклинанието - Отмъстителен Дух в армада от насекоми.

Notch2
Defender's Crest
Герб на Защитника (ориг. Defender's Crest)

Носителят получава героична миризма.

Notch1-1
Glowing Womb
Сияещета Утроба (ориг. Glowing Womb)

Използва ДУША, за да създава малки насекоми.

Notch2
Quick Focus
Мигновен Фокус (ориг. Quick Focus)

Позволява бързото възвръщане на живот.

Notch3
Deep Focus
Съсредоточен Фокус (ориг. Deep Focus)

Носителят ще възвръща живота си по-бавно, но за двойна стойност.

Notch4
Lifeblood Heart
Живокръвно Сърце (ориг. Lifeblood Heart)

След като седне на пейка, носителят получава маски от живокръв, които го защитават от врагове.

Notch2
Lifeblood Core
Живокръвно Ядро (ориг. Lifeblood Core)

След като седне на пейка, носителят получава много маски от живокръв, които го защитават от врагове.

Notch3
Joni's Blessing
Благословията на Джони (ориг. Joni's Blessing)

Защитата на носителят ще бъде значително увеличена, но няма да мoгат да си възвръщат живот.

Notch4
Grubsong
Ларвова Песен (ориг. Grubsong)

Носителят получава ДУША, когато е ударен.

Notch1-1
Grubberfly's Elegy
Ларвова Елегия (ориг. Grubberfly's Elegy)

Благословява меча на носителя. Когато е на пълен живот, той ще може да атакува с енергийни лъчи.

Notch3
Hiveblood
Пчелна Кръв (ориг. Hiveblood)

Постепенно възвръща живота на носителя.

Notch4
Spore Shroom
Спорова Гъба (ориг. Spore Shroom)

При възвръщане на живот, около носителя се образуват отровни газове.

Notch1-1
Sharp Shadow
Остра Сянка (ориг. Sharp Shadow)

Когато носителят използва Сенчестто Пробягване, ще може да нарани врагове, които се докоснат до него.

Notch2
Shape of Unn
Формата на Унн (ориг. Shape of Unn)

При възвръщане на живот, носителят променя формата си, позволявайки му да се движи докато фокусира ДУША.

Notch2
Nailmaster's Glory
Славата на Оръженосеца (ориг. Nailmaster's Glory)

Носителят може да използва Мечовите си Умения по-бързо.

Notch1-1
Dream Wielder
Владетел на Сънища (ориг. Dream Wielder)

Позволява на носителят да използва Меча на Сънищата по-бързо и да получава повече ДУША, когато удари враг.

Notch1-1
Kingsoul
Кралска Душа (ориг. Kingsoul)

Свещен талисман символизиращ хармонията между висшите създания. Носителят малко по малко ще абсорбира безкрайната ДУША в талисмана. Отваря Месторождението.

Notch5
Void Heart
Кухо Сърце (ориг. Void Heart)

Скритата празнина, сега освободена. Убединява се с волята на носителя и става част от него. Този талисман не може да бъде свален.


Dreamshield
(ориг. Dreamshield)

Създава щит, който следва носителя и го предпазва.

Notch3
Weaversong
(ориг. Weaversong)

Призовава създания за самотния носител, който те предпазват.

Notch2
Sprintmaster
(ориг. Sprintmaster)

Увеличава скоростта на носителя, позволявайки му в тежки ситуации.

Notch1-1
Grimmchild
(ориг. Grimmchild)

Носен от тези, които са участвали в ритуала на Гримм. Носителят трябва да намери огньовете на другите, те ще бъдат маркирани на картата му.

Notch2
Carefree Melody
(ориг. Carefree Melody)

Пее песен, която защитава носителя от атаки.

Notch3
Advertisement