Title.png

ПОТОПИ СЕ В ДЪЛБИНИТЕ НА ЗАБРАВЕНОТО КРАЛСТВО

Под забравения град - Дъртмауф (ориг. Dirtmouth) се крие някога известно кралство, покрито в мрак. Но нещо се пробужда в руините, една мистериозна сила, която кара обитателите да изгубят техния разум. Много от тях сега са дълбоко под земята, търсещи богатства, слава или пък отговори на тайните на този свят.

Каква ли е причината за тази мистериозна сила? Какво бедствие е сътворило такава разруха и хаос в това веднъж известно кралство? За да могат тези тайни да бъдат разкрити, трябва да слезеш дълбоко под повърхността на безопасния град и да победиш много врагове, но дали ще е по-добре тези мистерии да останат неразкрити...


Обитателите на Кралството

Unknown Species.gif

 • Приятели
 • Врагове
 • Босове
 • Воините на Сънищата
  Hr.png

Умения и Оръжия на Рицаря

Focus inventory.png

Hr.png

Холоунест

Scroll Map Feather.png

 • Зони
 • Пейки
 • Карта и Писалка
 • Бръмбарови Станции и Важни Места
  Hr.png


AvailableOn.png
GOGLogo2.png
HumbleLogo2.png
SteamLogo2.png
Bandcamp1.png

In The News:

Nintendo Switch: The 35 best games to play in 2021 - CNET - - 2021/05/18 01:11

Nintendo Switch: The 35 best games to play in 2021  CNET...

Hollow Knight: How To Get Every Mask Shard | TheGamer - TheGamer - - 2021/05/18 00:15

Hollow Knight: How To Get Every Mask Shard | TheGamer  TheGamer...

Aeterna Noctis Is A New 2D Platformer Coming This Year To PS4 & PS5 - GameRant - - 2021/05/17 16:27

Aeterna Noctis Is A New 2D Platformer Coming This Year To PS4 & PS5  GameRant...

Five new Steam games you probably missed (May 17, 2021) - PC Gamer - - 2021/05/16 23:51

Five new Steam games you probably missed (May 17, 2021)  PC Gamer...

Games Like Ori And The Blind Forest You Should Play - Looper - - 2021/05/15 23:57

Games Like Ori And The Blind Forest You Should Play  Looper...

Шаблон:DiscordIntegrator

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.